BMW Z3 96-02 BC-Racing Coilover Kit I-107-VN

1,185.00 Incl. 21% BTW

Artikelnummer: 263167 Categorieën: ,

BMW Z3 96-02 BC-Racing Coilover Kit I-107-VN

Art.nr Fabrikant: I-107-VN
Manufacturer: BC Racing

Beschrijving

Deze BC Racing Schroefset heeft de volgende specificaties:
* Standaard springrate voorzijde: 6K
* Standaard springrate achterzijde: 8K
* Pillowball topmounts voorzijde: Ja
* Pillowball topmounts achterzijde: Nee
* Verstelbare camber topmounts voorzijde: Ja
* Verstelbare camber topmounts achterzijde: Nee
* Fabrikant code: I-107-VN

Algemene info over BC Racing:
BC Racing bied de volgende levels schroefsets coilover kits;

V1 Series: straatgebruik ? Instap niveau (Stage 1)
BR Series: Straat & circuitgebruik – Pro (Stage 2)
DS Series: circuitgebruik – Digressief (Stage 2.1)
RM Series: circuitgebruik ? inverted dempers (Stage 3)
ER Series: circuitgebruik ? 2-weg verstelbaar (Stage 4)
HM Series: circuitgebruik ? 2-weg verstelbaar – inverted dempers (Stage 4.1)
ZR Series: circuitgebruik ? 3-weg verstelbaar (Stage5)

Brand info:BC Racing is van origine opgericht in de late 90’s en zijn een welbekende industrie leider tot deze dag en hun producten vind je in alle soorten types voertuigen, van complete race auto’s tot normale bolides. BC Racing Benelux / Showoff Imports is de samenwerking met BC Racing aangegaan in de late 2000’s als hun enige distributeur om te starten de geweldige producten die BC Racing fabriceert aan de man te brengen in Nederland, Belgie en inmiddels zelfs nog meer EU landen.

Schroefsets van BC Racing zijn de kers op de taart van verstelbare performance voor jouw auto. Ze zijn ontwikkelt om mee te kunnen met hoogste levels en nemen de klappen van het circuit en snelle weg gebruik mee in hun beslissingen. Als voorbeeld; De BR series straat en circuit schroefset bied hoogte verstelling via een onderste mount (om volledige dempkracht te behouden) aluminium top plates, Pillowball topmounts en een dust boot om de demper seals te beschermen.

De dempers zelf hebben een grote 46mm diameter piston, behuisd in een 53mm diameter demper body om maximale olie capaciteit te behouden. De demping is zo goed uitgewerkt dat BC units gevuld zijn met een viscositeit van olie dat voordelig de demping beinvloed om in acht te nemen dat de olie verhit tijdens extreem gebruik. De grote capaciteit van de olie reservoirs in BC dempers verlaagt de temperatuur fade van de olie die de demp prestaties op het hoogst mogelijke niveau behoud. BC’s demper units zijn ook onder druk gezet met stikstof gas dat de aeratie van de olie verlaagt en verbeterd de dempers continuiteit en demp kwaliteit.

DeBC range bied een goede prijs kwaliteit verhouding schroefset setup dat straat en circuitgebruik heel goed mixed. Met een instap-level prijs gekoppeld met geweldige performance, word het knap lastig om een coilover te vinden die net zo capabel is voor eenzelfde prijs.

Springrates:
We hebben de mogelijkheid om de setup voor jouw schroefset met custom springrates aan te passen gebaseerd op jouw wensen. Als je custom specs nodig hebt wat betreft springrates mail ons dan direct. Houd in acht, de standaard kit die BC Racing in elkaar zet is een hele goede match is voor de meeste auto’s en coureurs, dus de meeste mensen zullen geen custom kit nodig hebben! Custom springrates hebben 1-3 weken nodig omdat deze speciaal per order gemaakt worden.

Camber Plates:
Camber plates zijn niet beschikbaar voor sommige kits, dit komt door het fabriek design van sommige auto’s. Camber plates zullen voornamelijk alleen werken op een ‘McPherson strut’ design. De reden is dat sommige auto producenten een A-arm stijl suspensie gebruiken voor hun auto’s, zowel voor als achter. Deze stijl suspensie zal niet het gebruik van camber plates ondersteunen, dus dan heb je of een verstelbare arm/link nodig of een andere camber verstelling setup. Als voorbeeld; Als je ooit een bericht tegenkomt waar staat dat een Civic EK kit inclusief camber plates is, is dit vaak niet correct. Deze berichten zijn over het algemeen generieke platsingen die voor een groot aantal auto’s gebruikt worden. Deze kits zullen voornamelijk met een rubberen mounts voor de bovenzijde komen, wat ideaal is voor straatgebruik, kogellager platen zijn optioneel. Los daarvan is de kogellager plaat alleen een solide stalen lager, deze kan niet versteld worden.

Extra laag:
BC Racing Benelux bied de extreme verlagings kit aan voor de meeste auto’s op verzoek. Dit is inclusief een kortere veer en shock combo om een lagere drop mogelijk te maken. Dit beinvloed ook hoe hoog de kit kan gaan, dit is wel iets waar je rekening mee moet houden voordat je besteld. We raden alleen een extra lage optie aan voor degene die echt laag willen gaan, slammed, stanced etc. We raden deze setup niet aan voor serieuze circuit auto’s tenzij je echt weet hoe je de suspensie daaromheen in moet stellen. Als je een extra lage set nodig hebt, stuur ons dan een mail. De prijs voor een extra lage set is 75 euro incl. 21% BTW.

Additional Information

Weight 25 kg

General info about BC Racing:

BC Racing offers the following levels of coilover kits;

V1 Series: Street use ‐ Entry Level (Stage 1)
BR Series: Street & Track use - Pro (Stage 2)
DS Series: Track use - Digressive (Stage 2.1)
RM Series: Track use ‐ Inverted Dampers (Stage 3)
ER Series: Track use ‐ 2-Way Adjustable (Stage 4)
HM Series: Track use ‐ 2-Way Adjustable - Inverted Dampers (Stage 4.1)
ZR Series: Track use ‐ 3-Way Adjustable (Stage 5)

Brand info:
BC Racing is originally founded in the late 90"s and they have been a well known industry leader to this day and their products are found in all types of vehicles ranging from complete race-cars to everyday drivers. BC Racing Benelux / Showoff Imports teamed up with BC racing in the late 2000's as their sole-distributor to start offering the amazing products BC racing manufacturers to the public in The Netherlands, Belgium and currently even many more EU countries.

Coilovers from BC Racing are the pinnacle of adjustable performance for your ride. They"re designed to compete at the very highest levels and take the punishment of circuit and fast road abuse in their stride. For example; The BR Series Street and circuit coil over offer height adjustability via a bottom mount (to maintain full damper travel) aluminium top plates, pillowball upper mounts and a dust boot to protect the damper seals.

The dampers themselves incorporate a large 46mm diameter piston, housed within a 53mm diameter damper body to ensure maximum oil capacity. Damping has been worked out so carefully that BC units are filled with a viscosity of oil that favorably alters the damping to take account of the oil heating up during hard use. The large capacity of the oil reservoir in BC dampers reduces temperature fade of the oil keeping damping performance at the highest possible level. BC"s damper units are also pressurized with nitrogen gas that reduces the aeration of the oil and improves damper consistency and damping quality.

The BC range provides a great "bang for your buck" coilover setup that mixes street and circuit use very well. With an entry-level price coupled with excellent performance, you"ll be hard pushed to find a coilover quite as capable for anywhere near the price tag.

Springrates:
We have the ability to set up your coilover kit with custom spring rates based on your needs. If you need custom specs for spring rate then please email us directly. Be advised, the standard kit that BC Racing puts together is a very good match for most cars and drivers so most people don"t need a "custom" kit! Custom Spring rates will require 1-3 weeks build time since they are built to order.

Camber Plates:
Camber plates are not available on some kits due to the factory design of some vehicles. Camber plates will generally only work on a "McPherson strut" design. Reason is because some car makers use A-Arm style suspension on their cars, both front and rear. This style of suspension will not support the use of a camber plate, so you would need to use either an adjustable Arm/Link or other camber adjustment setup. For example; If you ever see a listing that says a Civic EK kit includes camber plates, many times it is not correct. These listings are usually generic listings that cover many makes of cars. The kits will generally ship with rubber insert upper mounts, which are ideal for street use, Pillowball plates are optional. However the pillowball plate is just a solid steel bearing, it has no adjustments.

Extra Low:
BC Racing Benelux offers the Extreme Lowering kit for most vehicles upon request. This includes a shorter spring and shock combo to allow for a lower overall drop. This will also affect how high the kit can go, so there is a trade off and you should consider this before ordering. We only recommend the "Extra Low" option for those who are looking to go very low, slammed, stanced, etc. We do not recommend this setup for serious track vehicles unless you really know how to setup the suspension around them. If you need your set extra low, please email us. The price costs for an extra low set are 75 euro incl 21% VAT.

Wil je echt laag gaan met de auto? Maar niet zeker of dit met een normale schroefset mogelijk is?
BC Racing heeft als mogelijkheid "Extra Low"!
En dit voor maar 99 euro extra!